Welcome

ดูซีรี่ย์: My Unfamiliar Family

ดูซีรี่ย์: My Unfamiliar Family เล่าถึงครอบครัวหนึ่งที่ประกอบไปด้วย พ่อ แม่ ลูกสาว 2 คน กับลูกชายอีก 1 คน มุมมองจากภายนอกอาจมองว่าคนพวกนี้ก็คือครอบครัวทั่วไปที่ใช้ชีวิตอยู่อย่างราบเรียบ พ่อทำงานหาเลี้ยง แม่เป็นแม่บ้าน ส่วนลูกๆ ทั้ง 3 ก็เรียนจบและแยกย้ายไปมีชีวิตของตัวเอง แต่ถ้ามองลึกลงไป เราจะเห็นถึงความไม่ลงรอยและบาดแผลขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นเรื้อรังมานาน จนทำให้บ้านหลังนี้ค่อยๆ ร้าวและรอวันพังทลาย

ดูซีรี่ย์: Find Me in Your Memory

ดูซีรี่ย์: Find Me in Your Memory จะพาเราไปพบกับเรื่องราวนับตั้งแต่เขาและเธอที่มีความเกี่ยวข้องกับ ‘ความทรงจำ’ ได้มาพบกัน คนหนึ่งร่างกายสั่งให้จดจำทุกอย่าง ส่วนอีกคนร่างกายสั่งให้ลืมช่วงเวลาสำคัญของชีวิต เมื่อคนทั้งสองพบกัน การเติมเต็มและร่วมฝ่าอุปสรรคจึงเกิดขึ้น