Welcome

แอฟริกาใต้ผู้ป่วยโควิดล้น รพ. รับได้เพียง 1 ใน 4

โรงพยาบาลในแอฟริกาใต้จำใจต้องปฏิเสธรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล เนื่องจากขาดแคลนทั้งแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการรักษา

แพทย์ประจำห้องไอซียูคนหนึ่งของโรงพยาบาลพอร์ท เอลิซาเบธ บอกว่า เวลานี้สามารถรับผู้ป่วยได้เพียง 1 ใน 4 เท่านั้น และต้องเป็นผู้ป่วยที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาจริงๆ ขณะที่ผู้ป่วยหลายร้อยคนต้องล้มตายโดยไม่ได้รับการรักษา

ขณะนี้แอฟริกาใต้มีผู้ติดเชื้อสะสมกว่า 310,000 คน และมีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 4,400 คน แต่รายงานของสภาวิจัยการแพทย์ระบุว่าเฉพาะในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตเกินกว่า 11,000 คนแล้ว