Welcome

สหรัฐเชิญชวนร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาคประชาสังคม

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทย เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ Community Engagement Exchange Program (CCE)

หากคุณเป็นผู้นำภาคประชาสังคมที่ทำงานด้านการสร้างสันติภาพ นโยบายสาธารณะ สตรีและเพศ การพัฒนาอย่างยั่งยืน การมีส่วนร่วมของเยาวชน เราขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ CEE เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ ความชำนาญ โดยเรามีแหล่งข้อมูลที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในสถาบันและชุมชนของคุณ

โครงการ CEE เปิดโอกาสให้คุณพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำผ่านการเข้าอบรม รับการให้คำปรึกษา รับการโค้ชจากมืออาชีพ รวมทั้งเข้าร่วมเครือข่ายระดับโลกในด้านต่าง ๆ เช่น สันติภาพ ความเท่าเทียมทางเพศ ประเด็นสิ่งแวดล้อม การตรวจสอบรัฐบาล เป็นต้น ผู้เข้าร่วมโครงการ CEE ประจำปี 2563 จะได้รับประสบการณ์การทำงานร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคมในสหรัฐฯ เป็นเวลา 3 เดือน ตลอดจนได้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายประชาสังคมระดับโลก และทำความรู้จักกับผู้นำภาคประชาสังคมและผู้นำชุมชนที่หลากหลาย สมัครเข้าร่วมโครงการได้